hidden

Platforma zarządzania budżetem obywatelskim


Aplikacja wspiera proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania. Rozwiązanie dedykowane jest dla instytucji administracji publicznej i wszelkich organizacji, które w swojej działalności realizują proces zbierania propozycji zadań i podejmowania decyzji o ich wyborze metodą głosowań.

image

Wsparcie na każdym etapie realizacji budżetu obywatelskiego

Jesteśmy gotowi na wsparcie merytoryczne i techniczne w trakcie całego procesu budżetu obywatelskiego począwszy od udziału w spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, zbierania propozycji zadań, przez ich ewidencjonowanie i dekretowanie, aż po obsługę głosowania i wygenerowanie wyników.
image
GROOT
system

tel. 500 615 177

email: biuro@grootsystem.pl

www: grootsystem.pl